Navigace

Obsah

Územní plán obce Dražovice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výzva na podávání nabídek

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výsledky výběrového řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočet obce Dražovice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet na rok 2019 20.12.2018 31.12.2019
Rozpočtový výhled do roku 2021 20.12.2018 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.1/2019 25.03.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č.2/2019 27.03.2019 02.01.2020
Rozpočtové opatření č.3/2019 14.05.2019 02.01.2020
Rozpočtové opatření č.4/2019 14.05.2019 02.01.2020
Rozpočtové opatření č.5/2019 05.06.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č.6/2019 19.06.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č.7/2019 03.07.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č.8/2019 03.07.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č.9/2019 07.08.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č. 10/2019 11.09.2019 02.01.2020
Rozpočtová opatření č. 11/2019 02.10.2019 02.01.2020
Rozpočtové opatření č.12/2019 30.10.2019 02.01.2020

Závěrečný účet obce Dražovice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 30.05.2019 01.07.2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M 30.05.2019 01.07.2020
Závěrečný účet 2018 21.06.2019 01.07.2020
Účetní závěrka k 31.12.2018 21.06.2019 01.07.2020

Volby do zastupitelstva obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Svazek obcí Pošumaví

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 28.05.2019 01.07.2020
účetní závěrka 2018 28.05.2019 01.07.2020

Ustavující zasedání OZ Dražovice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Usnesení Zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

informace OÚ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 05.04.2019 02.01.2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 03.09.2019 02.01.2023