Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím starosty obce Vladimíra Mišáka kterému jsou podřízeni:
 

 


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v dodatečných volbách roku 2011. 
 


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor - Václav Chmelenský, Jaroslav Jůn, Václav Tučka

Kontrolní výbor - Miroslav Heřman, Jana Adámková, Jaroslav Chmelenský

Komise životního prostředí - Jiří Hlaváč, Vladislav Pinkas, Zdeněk Zelenka

Komise sociální - Miroslav Tábor, Marie Pekařová, Jaroslav Kolář