Navigace

Obsah

Současnost obce

Katastrální výměra obce: 552ha

Orná půda: 264,58 ha

Zahrady: 7, 13 ha

Ovocné sady: 1, 81 ha

Travní porost: 98, 40 ha

Lesní pozemky: 116, 72 ha

Vodní plochy: 25,83 ha

Zastavěné plochy: 5,84 ha

Ostatní plochy: 32,03 ha
 

O B E C N Í   K N I H O V N A   D R A Ž O V I C E

 

Název knihovny:           Obecní knihovna

Adresa:                          Dražovice č. 27

                                       342 01 Sušice

Evidenč. číslo:               3757

Výpůjční doba:              čtvrtek od 17.00 hod. do 18.00 hod.

Knihovník:                     Baláková Romana